rasinformatie van de Noorse Lundehund


sluit venster

Noorse Lundehund

Geschiedenis

De Lundehond (of Lundehund, Norwegian Puffin Dog) is een bijzonder jachthondje. Hij is afkomstig uit Vaerog, een eiland net buiten de kust van Noorwegen. 'Puffin' is de Engelse naam voor een vogelsoort die in het Nederlands "Papegaaienduiker" genoemd wordt. De Lundehond werd/wordt voor de jacht op dit soort zeevogels gebruikt. Vroeger hielp hij papegaaienduikers te verschalken die in holen in de rotsgrond broeden, vaak op voor de mens onbereikbare plaatsen. Eerst raakten de papegaaienduikers bijna uitgestorven. Vervolgens raakte de Lundehond in de vergetelheid, omdat hij geen economisch nut meer had. Zijn fans konden hem nog net redden. Deze vriendelijke, levendige hond verdween bijna een tweede keer doordat hij door zijn erkenning in contact kwam met de hondenziekte; een inenting ertegen bestond toen nog niet. De weinige dieren die overleefden, vormden de grondslag van het tegenwoordige ras. Deze hond zou waarschijnlijk afstammen van de Varanger uit Rusland die 5000 jaar geleden leefde. Volgens sommigen heeft de Lundehond dus de IJstijd overleefd. Dit ras heeft enkele zr bijzondere raskenmerken, zoals 6 tenen aan de voeten, de mogelijkheid om de oren te sluiten, het hoofd dat helemaal achterover kan buigen over de schouders, en voorbenen die helemaal opzij kunnen buigen. (Zie diverse foto's in het rasfotoalbum) Dit ras is zeldzaam in onze contreien.


Sociale aanleg
Karakter

Temperamentvol, schrander, beweeglijk.


Opvoeding

De training moet zo afwisselend mogelijk plaatsvinden. Steeds weer dezelfde oefeningen zorgen ervoor dat je hond zich begint te vervelen en zich gaat verzetten tegen je gezag. Blijf tijdens de opvoeding altijd consequent.


Beweging

Veel beweging heeft deze hond eigenlijk niet nodig. Het volstaat om driemaal daags met de hond te gaan wandelen, en als je hem daarnaast nog wat laat spelen in de tuin, krijgt hij voldoende lichaamsbeweging.


Trainingen/hondensporten
Beharing

Hard, tamelijk vlak en lang, met dichte ondervacht.


Verzorging

De vacht van deze hond heeft weinig verzorging nodig. In de ruiperiode kan je het beste met een goede kam het losse onderhaar verwijderen. Doordat deze hond een bepaald spijsverteringsenzym mist, is het van grootste belang dat hij aangepaste voeding krijgt. Vraag advies bij een specialist.


Bijzonderheden

Deskundigen zijn het er nog niet over eens of deze hond wel deel uitmaakt van de Canis familiares (gedomesticeere hond). Het is mogelijk dat het ras tot de Canis ferus (oerhond) behoort, omdat hij enkele typische eigenschappen bezit die bij geen enkel andere hondenras geconstateerd zijn. Om zijn uitert gevoelige gehoororgaan te beschermen, kan hij tijdens het kruipen in rotsspleten zijn gehoorgang afsluiten tegen rotsgruis en ander vuil - wat hij trouwens ook doet als hij een voor hem ongewenste opdracht krijgt. Daarnaast hebben de honden aan elke voet zes tenen en acht voetzoolkussens. 'Normale' honden hebben er respectievelijk vijf en zes. Lundehunden zijn ook de enige honden die sleutelbeenderen bezitten, net als mensen, waardoor kun voorpoten volledig zijwaarts kunnen spreiden. Een laatste eigenschap die bij geen enkel ander hondenras voorkomt, is dat de Lundehund zijn kop helemaal achterover kan buigen, wat weer handig is bij het wenden en keren in heel nauwe rotsspleten.


sluit venster